L'advocat, mort en la lluita contra la tràfic de Caloocan